Pregled cjenika oglašavanja na portalima Antenne d.o.o.

Preuzmite naš Media kit

Preuzmite ga ovdje


Nazovite Odjela marketinga

marketing@antenazadar.hr, 091/2299-666, 023/777-999


Pregled statistike
za posljednjih 12 mjeseci

Pristup detaljnoj statistici (zaštićeno lozinkom)


Antena Zadar,  mobilni portal
www.antenazadar.hr


Antena Zadar,  desktop portal
www.antenazadar.hr


Otok Pag, portal
www.otokpag.hr


Biogradski, portal
www.biogradski.hr


Antena Zadar, radio
www.antena.com.hr

 


Ostale odredbe
primjenjive na gornje stavke

Cjenici se primjenjuju od 20. svibnja 2018. Na sve cijene obračunavamo PDV u iznosu od 25%. PDV u iznosu od 25% ne obračunava se na međunarodne kampanje i tvrtke sa sjedištem izvan Hrvatske. Akcije i promocije nisu dostupne za marketinške agencije, srednje i velike poduzetnike. Antenna d.o.o. u svakom trenutku po procjeni može uskratiti pružanje akcije i promocije u cijelosti ili u njenom dijelu te bitno izmijeniti ponudu ovisno o vlastitoj procjeni. Za sve kampanje Antenna d.o.o. može zatražiti avansno plaćanje (što će se dodatno beneficirati u vidu popusta) ili dodatne instrumente osiguranja.


Obračun popusta i provizija
za zakupe na online medijima Antenne

Agencijski popust30%
Welcome popust20%
Popust na avensnu uplatu10%